SILVER VIOLET FLAME (GÜMÜŞ MOR ALEV) HAKKINDA GENEL BİLGİ :

" Ben Gümüş Mor Alevden varlığım, ben Tanrının istediği saflığım. "

Gümüş Mor Alev, binlerce yıldan beri bilinen bir spiritüel enerjidir. Yükselmiş Üstat Saint Germain tarafından yeniden ortaya konulmuştur. Kaynak bilincinin yedinci ışınıdır. Gümüş Mor Alev, insanoğluna spiritüel-ruhsal hizmet çağrısını duyanlar içindir. Hayatımızdaki bencillikleri aşabilmemizi sağlayacak erdemi bize kazandırır. Bu bilgilerin bize ulaşmasına kanallık eden John ARMITAGE’dir.

Saint Germain yükselmiş üstatlar denilen, yani bedeninin titreşim frekansını yükselterek ölüm dediğimiz fiziksel bedenden ayrılma olayından geçmeden ebedileşen kişilerden biridir. Asırlardan beri zaman zaman fiziksel bedenine dönerek dünyaya geri geldiğine, bazı siyasal akımları etkilediğine, kötü olayları önlediğine inanılır. Fransız İhtilali’nden önce Kral 16. Louis ve Marie Antoinette’i olacak hadiseler konusunda uyardığı, fakat sözünü dinletemediği söylenir. O zamanlar Kont St. Germain olarak bilinen bu kişinin sarayı Fransa’da hala mevcut olup, bu aristokrat ailenin Üstat St. Germain ile ilişkisi olduğu rivayet edilir. Bilgilere kanal olma olayının ilkleri St. Germain ile başlamıştır. 1934 yılında, St. Germain Amerika’da yaşayan Godfre Ray King adlı kişi ve karısına gözükmüş ve Ben’im Öğretileri olarak bilinen tebliğleri vermeye başlamıştır. Verdiği mesajlarda, insanların binlerce yıldır yarattığı negatif enerjilerin dünyayı çok olumsuz olarak etkileyeceği, Tanrı’nın ışığının ve yüksekmiş üstatların enerjisinin, insanlığı aydınlığa çıkaracağı ve Tanrı’ya yaklaştıracağı belirtilmektedir. Godfre King’in evinde verilen tebliğler sırasında St. Germain’in kendi eterik bedeni ile dokunulabilecek şekilde gözüktüğüne yüzlerce kişi şahit olmuştur. St. Germain bütün ahenksizliği, rahatsızlığı, hastalığı eriten ve enerjiyi rafine eden Mor Alev enerjisinin kaynağı olarak bilinir. Birçok problem St. Germain’in adına Mor Alev ve Gümüş Mor Alev’in kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilir. 

Saint Germain’in verdiği tebliğlerden bir tanesine göre, onun enerjisi altında olan Mor Alev ve Gümüş Mor Alev ile bütün negatifliği eriterek enerjimizi yeniden saflaştırabiliriz. Mor Alev’i kendimize, başkalarına ve hatta mekanlara uygulayarak negatifliği ortadan kaldırabiliriz, hastalıkları iyileştirebiliriz. Mor Alev ve Gümüş Mor Alev Saint Germain ve diğer üstatlar tarafından programlanmış temizleyici bir enerji frekansıdır.

Bütün ahenksizliği, rahatsızlığı, hastalığı eriten ve enerjiyi rafine eden Gümüş Mor Alev enerjisinin kaynağı olarak bilinir. Birçok problem Gümüş Mor Alev’in kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilir.

Gümüş Mor Alev, mantra olarak bilinen özel dualarla çağrılabilir, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirildiğinde Gümüş Mor Alev’in fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel düzeylerde tezahür eden negatif enerjiyi değiştirme, ya da dönüştürme gücü vardır. Bu negatif enerji hastalık, stres, endişe, korku, kuşku, nefret, öfke ya da istenmeyen alışkanlıklar gibi formlarda olabilir, bunların hepsi bizim normal yapımızdaki güzelliği ve sevgiyi yaşayabilmemize engeldirler.

Bir kez Gümüş Mor Alev uyulmamasını aldığınız zaman ömür boyu kullanacağınız bir tekniğe sahip olursunuz.

Gümüş Mor Alev Enerjisi vazifeliler tarafından programlanmış temizleyici bir enerji frekansıdır. Bu muhteşem enerjiden yaşamınızın her alanında fayda saylayacaksınız.
 
GMA Enerji kanalı aktif bir dönüştürücü etkidir.

Nasıl ki ateş bizim fiziki planımızda maddeyi dönüştürüp başka bir forma sokma kudretine sahipse Gümüş Mor Alev’de enerji boyutunda negatif oluşumları yakarak pozitife dönüştürür. Bu oluşumlar için herhangi bir sınır yoktur, bir duygu, ruhsal bir hal, bir düşünce, nesne, mekan, olay vs.. vs.. gibi her nevi oluş için An'da, geçmişte veya gelecekte çalışabilir, oluşların üzerlerindeki etkiyi pozitife çevirip yansımalarını belirleyebilirsiniz.
  
Gümüş Mor Alev nelere gönderebilirsiniz?Gümüş Mor Alev

1- Yolunuzu arıtması için
2- Hasta veya dengesi bozulan insanlara
3- Öfkenizi, korkunuzu veya herhangi negatif hisleri dönüştürmek için,
4- Karşılaşmadığınız insanlar da dahil, öfke, korku veya diğer negatif hisleri temizlemek için,
5- İlişkilerdeki uyumsuzluğu iyileştirmek için,
6- Savaş, hastalık veya uyumsuzluk enerjisini arıtmak için,
7- Şifaya gereksinimi olan bedeninizin herhangi bir yerine,
8- Psişik saldırılardan arınmak için ve daha birçok şey için kullanabiliridiniz.

Gümüş Mor Alev Kullanımı

1- Çakraları Şifalandırmak

Ellerinizi sıra ile her çakranıza yerleştirerek “bu bölgedeki tüm olumsuz duygu, his ve anıların Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğratılması, arıtılması ve şifalandırılmasına” niyeti ile;

2- “Falanca” hastalığıma neden olan duygu, his ve anının Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğraması ve şifa bulması niyeti ile;

3- Bilinç altındaki olumsuz kalıpları arındırmak

Bunun için bilinçaltımdaki “………” korkumdan arınmak niyeti ile;

Bu korkular farklı konular içerebilir;

Örneğin: Güvensizlik korkusu, değersizlik korkusu, sevilmeme korkusu, terk edilme korkusu, parasızlık korkusu, vs…

4-Falanca kişi ile aramızdaki sorunun (iş, eş, arkadaşlık, vs.) her iki tarafında hayrına olacak şekilde Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğratılması ve şifalandırılması niyetiyle ile;

5- Falanca hastalığım ile ilgili karmamın, geçmiş ve şimdiki bedenimden çözülmesini, Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğratılarak, olumlu hale getirilmesine, şifalandırılmasına niyeti ile;

6- Sürekli olumsuz giden iş durumumla ilgili karmamın geçmiş ve şimdiki bedenimden, bilinçaltımdan çözülerek Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğratılması ve şifalandırılmasına niyeti ile;

7- Tanrısal benliğimle aramda perde yaratan tüm olumsuzluklarımın Gümüş Mor Alev ile arıtılmasını dönüşüme uğratılmasına niyeti ile;

Bu çalışmayı istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz.

8- ………………… (İsim) olan öfkemin, nefretimin Gümüş Mor Alev ile dönüşüme uğratılarak affetme haline dönüştürülmesine niyeti ile;

Geçmiş ve şimdiki beden hafızamdan ve zihin hafızamdan çözülmesine niyet ediyorum…… Sessiz kalın… izleyin………… teşekkür edin.

9- Bulunduğunuz ortamda negatif enerji hissediyorsanız, Gümüş Mor Alevi çağırarak, ortamı arıtmasını, dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

10- Tüm psişik saldırılardan arınmak üzere niyetlenebilirsiniz.

11- Belli bir bölgeye belli bir durum için; Deprem, Sel, Salgın, Huzursuzluk,…vs… O bölgeyi zihinde canlandırarak Gümüş Mor Alev ile sarabilirsiniz. Veya ellerinizi karşıya doğru tutarak o bölgeye girmesi için Gümüş Mor Alev gönderebilirsiniz.

12- Tüm Dünyaya Gümüş Mor Alev gönderebilirsiniz.

13- Ülkenize Gümüş Mor Alev gönderebilirsiniz.

14- Kendiniz sık sık Gümüş Mor Alev ile duş yapmayı deneyebilirsiniz.

Gümüş Mor Alev uyumlamasını alıp onu mantralar, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirerek düzenli kullandığınızda dönüşüm sürecini hızlandırırsınız.

Gümüş Mor Alev uyumlaması, hem uyumlamayı alan, hem de veren için bir zevktir. Herkes, bir iç dönüşümün yanı sıra kendine özgü uyumlanma deneyimi edinir. Daha sonra başkalarına karşı daha sevecen olursunuz ve kendinizden daha çok başkalarına ilgi gösterirsiniz. Sezginiz arttıkça melekleri, ruhsal rehberleri fark edebilirsiniz, eğer rehberlerle çalışıyorsanız, onlarla olan spritüel bağınız daha da güçlenir.

Aktarım ve Çalışmalar
 
Gümüş Mor Alevle çalışma yapmak çok kolaydır.

Şifalandırmak ve dönüştürmek istediğiniz, olay, durum, kişi, duygu, nesne veya yeri Gümüş Mor Alevle sarıp yakmanız ve onu dönüştürdüğünüzü düşünmeniz kafidir.

Uyumlama için bize ulaşabilirsiniz!

Enerjilerde zaman ve mekan kavramı yoktur. Uzaktan uyumlama ile yakından uyumlama arasında hiçbir fark yoktur.

İki tarafında müsait olduğu bir saat için randevulaşılıyor. Bu saat geldiğinde evinizde sakin bir odaya geçmenizi istiyoruz. Çalışmaya başlamadan, telefonda görüşülerek yönlendirilip, yapmanız gerekenler söyleniyor, ve görüşme sonlanıyor. Size uzaktan bu enerji ile bağlanılıyor.

Bir enerjinin geldiğini zaten siz de fiziksel bedeninizde hissediyorsunuz. Uyumlama yaklaşık 30 dakika sürüyor. Bu işlemden sonra bu enerji sizde de aktive olmuş oluyor ve bir ömür boyu yok olmuyor.

Uyumlamadan hemen sonra bu enerjinin bilgi ve kullanım dosyaları mail adresinize gönderiliyor.
 
Tüm uyumlamalar hakkında bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim numarasından veya mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Uyumlamalara tüm lokasyonlardan (Yurt içi veya Yurt dışı) telefonla ve/veya mail aracılığıyla, bilgi ve isteklerinizi ileterek uzaktan katılabilirsiniz. 
 
Mail iletilerinizde lütfen ad-soyad, konu, istek hakkında bilgi veriniz. Sizinle telefonla iletişime geçilmesini istiyorsanız (11:00 - 18:00 Arası ) uygun aranma saatlerinizi ve iletişim numaranızı iletmeyi unutmayınız.
 
Yurt dışı aramaları tarafımızdan yapılmamakta olup, tarafımıza mail gönderebilirsiniz.


Bu yazı 1147 kez okunmuştur.

02 1aa 07 3aa 06 4aa 03 2aa 01
<